(C42) [Doku Kinoko Club (Mibuno Kakashi)] NIG Vol. 1