(C63) [Arestica (Ariko Youichi)] White Rarab (Suigetsu)