(C75) [Tsurugashima Heights (Hase Tsubura)] Paiman Diver (81diver)