(C66) [OTOGIYA X-9 (Mizuki Haruto)] Takako na Hibi ~Mainichi ga Bonbaie~ (Midori no Hibi)