[Kanaisei Jitenshasougyou.] Handheld 1-2 [English] [Tonigobe]