[Miss Dynamite (Sirkowski)] Starship Titus #5 - The Chosen One