[Fujisawa Tatsurou] Haitoku no Odori - Dance Partner