[Itadaki (Kilie, Asahi no Kakashi)] End Seraphic (Valkyrie Profile) [Digital]