[Psy-Walken (Koike Sadaji, Yoshizawa Tomoaki)] Automatic Dinosaur. (ToHeart)