(C58) [Shiitake (Setsuna, Mugi)] SHIITAKE ZOKUE (Valkyrie Profile)