[Sangenshokudou (Chikasato Michiru)] Space Nostalgia 2