[s-soft] Kimi no Chin○chin Shamerasete ♪ ★ Konyoku Onsen hen