(C67) [Okazu Club (Ogishima Chiaki)] Ichigo Shokogun (Ichigo 100%)