(C76) [Himeya (Abe Inori)] Yamaoku no Rougoku (Dragon Quest V)