(C76) [Kuroi Kyoudain (Nishieda)] Nishieda Senga Bon 3