[PHANTOM×MAMA (Tsuchiya Kyouko)] black edition! 3 (Street Fighter)