(C55) [Negoro Teppou Tai (Kotono Wakako, PiYo)] Musa Koji!? Demo Nyaa. (Pokemon)