(C68) [Usausa Bunny(Hechi, Yoshihiro)] Shiru Kon (Dead or Alive)