(C50) [Okazu Club (Mita Ryuusuke, Aoi Hitomi, Onihime)] Shin Sanbiki ga Kill!! (Samurai Spirits)