(C61) [Kohakutei, Hisuitei (Akizawa Kazuhito, Izumi Tsubasu, Sakai Hamachi)] Petit Maid (Sister Princess)