(C55)[Henrei-kai (Kawarajima Koh)] Chizuru (Combattler V)