(C67) [Hallenchi Planet (Tateno Tomoki)] TWT 2 (Phoenix Wright 3)