Ritsuko-la_scienziata_pazza [YoshimasaWatanabe] [ITA]