[Kotoshiki (Mukoujima Tenro)] Shemei Sassou (Koihime Musou)