(C66) [Kotori Jimusho (Sakura Bunchou)] Kono inochi dare no mono (Sailor Moon)