[Yoru no Benkyoukai] Zenka 99-Han (Makai Senki Disgaea)