[Muchi Muchi 7 (Hikami Dan, Ero Shocker Shuryou)] Muchi Muchi Jigoku ES (Space Battleship Yamato)