(C55) [PUSSY CAT (Oono Tetsuya)] mei Herat CAT deshi (ToHeart, Mei King)