(C66) [Akane Makes Revolution (Ikegami Akane)] Ichigo Tarte (Tenshi no inai 12-gatsu)