(C66) [Utsura Uraraka (Eretto)] Suzuran Waha (Suigetsu)