(SC12) [Aniki Teikoku (Fey Tas)] Chichi Senpuu (Eiken)