(C56) [Raijinkai (Haruki GeNia)] Jintoku no Kenkyuu 8 Noise "Luna"