(CR30) [Okinawa Taieki Gunjinkai (Yasunaga Kouichirou)] a sponge (Urusei Yatsura)