[Okinawa Taieki Gunjinkai(Yasunaga Kouichirou)] SPACE CHA-ANAL5