[Uropyon☆ (Urotan)] The Art of the Night Wizard - Mahou Taisen Gashuu (Night Wizard!)