(C76) [Suginami Sakura (Ogata Mamimi)] Dai Nana Chijo Buntai ~ Ute, Alicia no Tebukuro ni ~ (Valkyria Chronicles)