(C76) [YOMOTHUHIRASAKA (bbsacon)] Dagatsu Inumi Ni (Sekirei)