[Shinobu Works] Shinobu Works CG Shuu Vol. 02 (Final Fantasy VII)