(CR33) [RYU-SEKI-DO (Nagare Hyo-go)] NIGREDO LUNA (Tsukihime)